Fundacja Zaradni

onas

W fundacji „Zaradni” zajmujemy się propagowaniem  wiedzy oraz edukacji ekonomicznej. Nasze programy skierowane są do osób posiadających problem z zarządzanie własnym budżetem domowym oraz młodzieży wkraczającej w dorosłe życie. W swoich działaniach fundacja „Zaradni” stawia na praktyczną pomoc. W codziennej pracy staramy się pomagać, edukować i wychodzić na życiową prostą. Jesteśmy członkiem UNGC Network Poland!

Misją fundacji „Zaradni” jest pomoc i edukacja. Szczególną uwagę przywiązujemy do promocji odpowiedzialności za własne decyzje finansowe i świadome zarządzanie budżetem domowym. Poprzez nasze programy chcemy wypełnić istotną lukę edukacyjną, jaka naszym zdaniem istnieje w obszarze wiedzy ekonomicznej Polaków. Chcemy propagować świadome oraz bezpieczne korzystanie z instrumentów finansowych i dawać wsparcie osobom, które często z braku wiedzy popadły w tarapaty finansowe i stały się zakładnikami pętli zadłużenia.

Fundacja Zaradni przyłączyła się do inicjatywy ONZ „Global Compact” na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu. Podzielamy przekonanie, że praktyki biznesowe powinny przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju społeczeństw i tworzenia bardziej stabilnego, sprawiedliwego i zintegrowanego rynku światowego. W ramach uczestnictwa zobowiązujemy się popierać i promować w swojej codziennej działalności dziesięć głównych zasad inicjatywy z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Wierzymy, że czerpiąc z wiedzy i doświadczenia najlepszych, sami będziemy mogli się rozwinąć i przełożyć je na realne działania naszej Fundacji.
Razem możemy więcej.

Zobacz statut

Środowisko naturalne