Program Zaradni

Program „Zaradni” adresowany jest do osób znajdujących się w sytuacji nadmiernego zadłużenia. Jego celem jest wsparcie dłużników w procesie wychodzenia z pętli zadłużenia. Uczestnicy programu podczas warsztatów dowiadują się jak efektywniej zarządzać własnymi pieniędzmi i jakie mają możliwości wyjścia z pętli długu. Kluczowym elementem programu jest wsparcie psychologiczne i budowa motywacji do walki z długami