Młody Menedżer

Celem programu jest kompleksowe przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie w obszarze finansów. Program opiera się na założeniu, że odpowiedzialne podejmowanie decyzji finansowych wymaga dzisiaj nie tylko wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, ale również wyrobienia określonej postawy wobec otaczających nas dóbr materialnych. W świecie w którym rzesze specjalistów pracują nad kreowaniem nowych potrzeb, a kredyt stał się naturalnym narzędziem do realizacji marzeń, umiejętności rozpoznawania własnych, realnych potrzeb, powściągliwość, umiejętność cierpliwego oczekiwania na realizację marzeń stają się kluczowymi kompetencjami, pozwalającymi odpowiedzialnie planować własne finanse.