Centrum Informacji Prawnej – ruszamy już wkrótce! Obserwuj Nas :)

Centrum Informacji Prawnej Fundacji Zaradni ma za zadanie służyć jako wsparcie i drogowskaz w procesie wychodzenia z długów. Nasi eksperci służyć będą pomocą, ale to od Państwa chęci oraz możliwości zależy jak szybko wyjdziecie na życiową prostą.

Usługa doradztwa będzie całkowicie darmowa. Warunkiem skorzystania z usługi będzie zapoznanie się z regulaminem naszej linii oraz udzieleniem danych kontaktowych.

Po pozytywnej akceptacji przez operatora i przeprowadzonej poradzie na państwa maila zostanie skierowany e-mail z potwierdzeniem  odbytej rozmowie wraz z załącznikami w postaci materiałów edukacyjnych. Poniżej znajdziecie Państwo tematykę o jakiej możecie rozmawiać z naszymi doradcami prawnymi.

SYTUACJA PRAWNA OSOBY ZADŁUŻONEJ – POZNAJ SWOJE PRAWA I SWOJE OBOWIĄZKI 

1. Konsekwencje prawne związane z niespłacaniem zadłużenia:

a) Windykacja miękka (telefony, monity)

b) Postępowanie sądowe (samodzielnie bądź przy pomocy profesjonalnego

pełnomocnika)

c) Postępowanie egzekucyjne (koszty postępowania egzekucyjnego).

2. Cesja wierzytelności („sprzedaż długu”):

a) Co to jest cesja?

b) Czy wierzyciel musi poinformować dłużnika o cesji wierzytelności?

c) Jakie są skutki cesji? (zmiana wierzyciela, koszty)

d) Zakres uprawnień poprzedniego i obecnego wierzyciela.

3. Postępowanie sądowe – tryb, środki zaskarżenia i obowiązujące terminy:

a) EPU, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, zwykły tryb

postępowania

b) Środki zaskarżenia

c) Terminy do złożenia środków zaskarżenia.

4. Tytuł egzekucyjny, a tytuł wykonawczy – wyjaśnienie.

5. Postępowanie egzekucyjne:

a) Komornik i sposób jego wyboru przez wierzyciela

b) Składniki majątkowe podlegające egzekucji (wyjaśnienie merytoryczne i strona

„techniczna”)

c) Kolejność zaspokojenia roszczeń (na co w pierwszej kolejności jest zaliczana

spłata zadłużenia?)

d) Koszty i opłaty egzekucyjne (w jaki sposób zwiększa się moje zadłużenie?)

e) Środki i terminy zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.

6. Czy istnieje możliwość ugodowego załatwienia sprawy na etapie sądowym i

egzekucyjnym? (na co zwracać uwagę przy zawieraniu ugody?, jakie są korzyści?,

jakie są konsekwencje niewywiązania się z ugody?).

7. Przedawnienie roszczenia (terminy przedawnienia, czynności powodujące

przerwanie biegu przedawnienia, w jaki sposób zgłaszać przedawnienie?).

Nasza infolinia będzie do Twojej dyspozycji w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach 09:00 – 12:00 pod numerem telefonu 22 290 27 28 Darmowa usługa. Ruszamy już wkrótce!